Giờ máy chủ
Giờ của bạn
Mu Tân Việt ss6.com Trực tuyến
Thông tin máy chủ 57
Donate (Ủng hộ)

Liên hệ Fanpage để được hỗ trợ nhanh nhất: FanPage

Server giải trí cho ae,không top nạp,mốc nap.

AE ủng hộ duy trì server chỉ nhận wcoinc,tỉ lê x2


Thông tin máy chủ

Version:Season 6.15
Experience:250x
Drop:20%
Tài khoản59
Nhân vật59
Guilds1
Trực tuyến57

Top Resets+

Nhân VậtReset
8xDK21
121312312321
213123d21
8xDW21
MEDIA all media