Giờ máy chủ
Giờ của bạn
Mu Tân Việt ss6.com Trực tuyến
Thông tin máy chủ 57
Bảng xếp hạng
CountryClassCharacterLevelResets Thời gian
1Blade Master8xDK400212022-04-02 14:59:03
2Blade Master1213123123400212022-04-02 15:00:22
3Fist Master213123d400212022-04-02 16:00:48
4Grand Master8xDW400212022-04-02 16:01:48
Last Updated @ 04/30/2022 - 11:05 PM
MEDIA all media